Akademicka Platforma Chrześcijańska (APCh) jest ogólnopolskim zrzeszeniem studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy utożsamiają się z wartościami wynikającymi z Pisma Świętego i pragną budować płaszczyznę wspólnego działania dla członków różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Naszym celem jest rozpowszechnianie nauki Jezusa Chrystusa, działalność edukacyjna i wychowawcza zmierzająca do kształtowania etyki, moralności i postaw chrześcijańskich w nauce, pracy zawodowej i życiu kulturalnym, wspieranie różnych form aktywności oraz rozwoju wspólnot chrześcijańskich.

Stowarzyszenie zostało utworzone w roku 2021 przez grupę osób z różnych wspólnot chrześcijańskich, które niegdyś zaangażowane były w prowadzenie studenckich grup biblijno-modlitewnych, a obecnie pragną swoje doświadczenia i wiedzę przekazać kolejnemu pokoleniu studentów i młodych dorosłych. Pragniemy motywować do rozwoju w życiu chrześcijańskim i dzielenia się wiarą w Jezusa Chrystusa.

Nasze wyjazdy i obozy przeznaczone są głównie dla osób, które szukają odpowiedzi na pytania związane z sensem życia i obecnością Boga w nim, dla osób, które nie boją się pytać i dla których odpowiedź "Bo tak!", to za mało. Zapraszamy także wszystkich tych, którzy identyfikują się z hasłem "Myślę, więc wierzę" i chcą się swoją wiarą dzielić z tymi, którzy szukają, szanując ich pytania i otwartość.

 

Poznaj ludzi APCh

Statut APCh   |  Dane z KRS